UGT y CIG SAUDE puntualizan y actúan sobre el HCV

UGT

TAC H.C. Valdeorras
Ante las recientes noticias aparecidas en su medio referentes al TAC del H. C. Valdeorras, queremos puntualizar algunas cuestiones.
1. Es radicalmente falso que ya este cerrado el proceso de compra, lo que si es cierto es que se esta en el proceso de presentación de propuestas por parte de las empresas para optar a dicha compra, por eso la semana pasada estuvo un técnico de una empresa, no del Sergas y menos para ningún tipo de obra,tomando medidas para acompañar a la propuesta de su empresa.
2. Que no se va a retirar ni un solo tornillo del actual TAC la semana que viene,ya que no se a cancelado la cita a ningún paciente para los próximos días ni semanas ni meses, como seria lo normal si se va a retirar el aparato antiguo.
3. Que hay que tener mucho valor para decir que se han invertido 110.000 euros en el H.C. Valdeorras cuando en otros comarcales mas nuevos se han presupuestado un millón de euros y aquí lo único que se hace es lo que no queda mas remedio que reparar, salvo algún capricho de la gerencia.

CIG SAUDE

DENUNCIA A INSPECCIÓN DE TRABALLO CIG SAUDE

En casa de Ferreiro cuchillo de pau.

EMPRESA: EOXI Ourense, Verín, O Barco

Actividad: sanitaria

Plantilla aproximada: 550

A CIG presenta una denuncia contra a o EOXI, ante a Delegación de Traballo, polo incumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais, no que atañe ás revisións médicas obrigatorias dos seus  traballadores na Area de O Barco.

Á maioría dos traballadores do EOXI, na área de “O BARCO”, (Hospital Comarcal Valdeorras e Centros de Atención Primaria), non se lles ofertaron, revisións médicas  nos últimos 6 anos. (Nin  revisións ordinarias, nin ás específicas.), incumplindo a lexislación vixente

O SERGAS, non quere contratar un médico do traballo, para esta área, xa que para eles, somos traballadores de 2ª, e non temos dereito as revisións que obriga a Lei.

Tendo en conta que se traballa con radiacións ionizantes e canceríxenos,  parécenos moi grave esta situación.

CIG SAUDE, denunciou por escrito en varias ocasións estos feitos, (o último escrito con data 2 de Febreiro de 2015), e a situación sigue igual, non se contrata un médico do traballo. O ano pasado, (2014), non se fixeron nin 20 revisions dunha plantilla de de +- 550 traballadores na área de O Barco. Con esta velocidade, tardarían mais de 20 anos en facer as revisións a todo o persoal da Area.

As revisións médicas que fai calquer empresa privada, por pequena que sexa, o SERGAS non quere facelo, aínda que saben que infrinxen a lei.

 Lexislación de referencia:

“Art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)” contempla o dereito dos traballadores a unha protección eficaz en materia de seguridade e saude no traballo e o correlativo deber do empresario de procurarlles dita protección frente a los riscos laborais. En cumplimiento deste deber, o empresario garantizará a seguridade e saude dos traballadores ao seu servicio en todolos aspectos relacionados co traballo, adoptando, entre outras moitas medidas, as relativas á vixiancia da saude.

“Art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales”, (Recoñecementos médicos inherentes ao posto de traballo)

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,

 Art. 37.3.c) del Real Decreto 39/1997 estable que o desenrolo da vixiancia da saude ha de levarse a cabo seguindo protocolos específicos;

 

También te podría gustar...