Sesión Constitutiva da Corporación Municipal de Quiroga

quiroga_concello_150_90De conformidade co establecido no artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, convócaselle para asistir á Sesión Constitutiva da Corporación Municipal, a celebrar no Salón de Actos da Casa Consistorial ás Vinte horas(20,00 h), do día 13de Xuño doDous mil quince (Sábado).

No suposto de que na data e hora fixada non houbese quórum suficiente para a celebración da sesión, entenderase convocada a sesión automaticamente á mesma hora, dous días despois.

También te podría gustar...