Sesión Constitutiva da Corporación Municipal de Quiroga

De conformidade co establecido no artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, convócaselle para asistir á Sesión Constitutiva da Corporación Municipal, a celebrar no Salón de Actos...