Aberto o prazo de solicitude de axudas para remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago

el_camino1

 

A Xunta de Galicia destinará 1.133.706 euros á concesión de axudas autonómicas aos titulares de actuacións de remate de fachadas e cubertas e de rehabilitación ou reconstrución de vivendas emprazadas no ámbito rural, en conxuntos históricos ou nos Camiños de Santiago, que xa conten coa autorización oficial da Xunta. O Diario Oficial de Galicia publica onte a correspondente resolución de convocatoria, que se insire nas actuacións previstas no Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.

Os interesados disporán do prazo dun mes, a contar a partir da publicación da convocatoria no DOG.

Poderán beneficiarse destas subvencións os titulares de actuacións de remate de fachadas e cubertas e de rehabilitación ou reconstrución de vivendas emprazadas no ámbito rural, en conxuntos históricos ou nos Camiños de Santiago, que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria.

Para ter dereito á axuda, as vivendas rehabilitadas deberán estar sendo destinadas a residencia habitual e permanente do propietario ou do inquilino no caso de vivendas en alugueiro.

Contía
O importe da subvención pode acadar o 50% do orzamento que figura na resolución de cualificación definitiva.

A subvención de cada beneficiario non poderá superar o límite máximo de 6.600 euros para as actuacións de remate de fachadas, cubertas e rehabilitación e de 8.600 euros para as actuacións de reconstrución.

Da contía total de 1.133.706 euros desta convocatoria, 833.706 euros serán destinadas a actuacións no ámbito rural e 300.000 euros ás do ámbito histórico.

 

También te podría gustar...