Jesús Gamallo no Seminario sobre estratexias macrorrexionais e de conca marítima na UE