Xa se pode solicitar o servizo Chave 365

  • Os cidadáns poderán solicitar o servizo Chave 365 en centros de saúde e hospitais do Sergas
  • O DOG publicou a resolución que acorda a súa habilitación como centros acreditadores deste servizo, que constitúe unha alternativa ao uso dos certificados electrónicos para as xestións online coa Administración
  • O usuario só precisa darse de alta no servizo e recibe no seu móbil unha clave que empregará xunto co seu NIF para acceder a calquera funcionalidade dispoñible da sede electrónica da Xunta ou á plataforma É-Saúde nun dispositivo tanto fixo como móbil

 

chave-365O Diario Oficial de Galicia publicou a resolución que habilita aos centros de saúde e hospitais do Sergas como centros acreditadores do servizo Chave 365, que permite, entre outras funcionalidades, a consulta e xestión de datos clínicos e persoais no teléfono móbil ou na tablet a través da plataforma É-Saúde (https://esaude.sergas.es). É unha alternativa ao uso de certificados electrónicos para as xestións on line coa Administración, coa vantaxe de que pode utilizarse dende dispositivos móbiles (teléfonos, táblets).

É-Saúde

Trátase dunha ferramenta tecnolóxica de servizos sanitarios que posibilita que o paciente poida acceder dende o seu móbil, ordenador ou tablet, a servizos e contidos personalizados, e, deste xeito, consultar e xestionar as súas citas, revisar a súa folla de tratamentos, os informes de alta e de probas diagnósticas radiolóxicas ou de laboratorio rexistradas na súa historia clínica electrónica, entre outras prestacións.

Tamén permite acceder á axenda de citas en atención primaria ou especializada actualizada, posibilitando completala con eventos persoais de maneira que o paciente, dende o propio móbil, poida consultar cando ten que recoller unha receita na farmacia, ir a unha consulta médica, realizar unha proba diagnóstica, ou facer as actividades de promoción da saúde que houbera programado.

A Plataforma posibilita, ademais, o acceso a todos os cursos de formación da Escola Galega de Saúde para Cidadáns e dos cursos desenvolvidos polas asociacións de pacientes. Así mesmo, poderá consultar servizos ou participar nas comunidades entre o seu persoal médico e de enfermería e outros pacientes, e nas asociacións de pacientes que lle permitan contactar con outros doentes cos que comparta dúbidas ou recomendacións de hábitos de vida.

Chave 365

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en colaboración coa Vicepresidencia da Xunta, puxo en marcha o pasado ano o Servizo Chave 365, ante a dificultades de uso do certificado electrónico e para evitar que as persoas menos familiarizadas co emprego das novas tecnoloxías queden excluídas dos servizos electrónicos. Este servizo dota aos cidadáns e as empresas dun mecanismo de identificación e sinatura electrónica sinxelo que ofrece garantías de seguridade similares case tan altas como as do certificado electrónico.

Para empregar Chave 365 o usuario só ten que darse de alta no servizo, verificando a súa identidade, ben a través da sede electrónica ou de forma presencial en diferentes rexistros da Xunta e, a partir de agora, tamén poderá solicitarse en centros de saúde e hospitais, que se incorporarán de xeito progresivo como centros acreditadores. O listado de centros irase actualizando progresivamente no seguinte enlacehttps://sede.xunta.es/chave365.

Unha vez verificada a súa identidade, o usuario recibirá no seu móbil unha clave de acceso e unhas instrucións para confirmala. A partir de aí, o usuario poderá acceder a É-saúde introducindo a súa clave e NIF, dende calquera dispositivo fixo ou móbil.

A incorporación de Chave365 permite avanzar nos proceso da administración electrónica, facilitando o acceso dende dispositivos móbiles ou tablets a algunhas funcionalidades como a consulta do estado dos expedientes na carpeta do cidadán na sede electrónica da Xunta de Galicia ou, a partir de agora, á historia clínica electrónica do Sergas a través da Plataforma É-saude.

Cómpre destacar que a tramitación online supón un aforro mínimo de 75 euros por solicitude, fronte á modalidade presencial.

Plan de Administración e Goberno Dixital 2020

O servizo Chave 365 é unha das iniciativas do Plan de Administración e Goberno Dixital 2020, que busca culminar o traballo realizado nos últimos catro anos en materia de administración electrónica e conseguir unha Administración que funcione integramente de xeito dixital.

También te podría gustar...