Primeira Xornada de Fomento do Cooperativismo (aproveitamento forestal) da nova Oficina de Fomento Cooperativo de Viana do Bolo

Xa anticipáramos fai unhas semáns que se iba a promover unha figura dun asesor técnico dentro que traballase nos concello de Viana do Bolo, A veiga, O Bolo e Manzaneda para reactivar a Oficina de...