Plan de actuacións específicas Covid-19: A Policía Autonómica 40 inspeccións en 4 concellos da provincia de Ourense