Presentase o proxecto encamiñado á eliminación do risco derivado da exposición ao po de sílice nas fábricas de lousa en Sobradelo de Valdeorras

invitacion-cluster-da-pizarraPresentase o proxecto encamiñado á eliminación do risco derivado da exposición ao po de sílice nas fábricas de lousa dentro deste sector en galicia e será o vindeiro día 10 do presente mes de decembro en Sobradelo de Valdeorras.

Esta xornada contará coa colaboración da Xunta de Galicia.

Organizado polo Cluster da Pizarra de Galicia, celebrarase a partir das 11:00h no Salón de Actos do Centro Tecnolóxico da Pizarra, sito en
Sobradelo de Valdeorras, segundo o indicado polo seu Presidente D. Víctor M. Cobo Arias.

O programa de esta presentación será o seguinte:

PROGRAMA

11:00h Inauguración
Dna. Mª José Mijares Coto. Subdirectora Xeral de Recursos Minerais. Consellería de Economía e Industria.

11:10h Ponencia
“Medidas adoptadas para a eliminación do risco derivado da exposición ao po de sílice na fábrica piloto de Os Gallos e estudo da aplicabilidade das mesmas ao resto de fábricas do sector da lousa”.
Presenta: D. Javier Iglesias Currás, Enxeñeiro Superior Industrial, Director de proxectos da empresa INTECO Ingeniería Avanzada S.L.

11:40h Ponencia
“Métodos de vangarda para optimizar a ventilación como elemento de loita fronte ao po en naves de lousa”.
Presenta: D. Javier Madera García, Doutor Enxeñeiro de Minas, Director Técnico do Instituto Nacional de Silicosis.

12:15h Debate-coloquio

12:50h Clausura
Dna. Mª José Mijares Coto.

También te podría gustar...