Monforte: referencia en accesibilidade

 • Monforte será un concello de referencia en materia de accesibilidade
 • O Alcalde, José Tomé Roca, anunciou a licitación do “Proxecto de mellora da Accesibilidade nos edificios e parques municipais de Monforte”.
 • O prezo de licitación para este Proxecto establécese en 295.107,51 euros, e todas aquelas empresas interesadas en presentar as súas ofertas terán de prazo dende mañá xoves 4 de marzo e ata o venres 26 de marzo, ambos inclusive, para facelo. A mesa de contratación celebrarase o mércores 7 de abril
 • O Alcalde subliñou que “o noso obxectivo é mellorar a accesibilidade universal nos equipamentos que son de titularidade municipal, para contribuír a unha maior calidade de vida de todos os monfortinos e monfortinas, así como as persoas que visitan a cidade. Para elo, abordamos a supresión das barreiras e obstáculos que dificultan ou impiden o uso de edificios públicos e parque municipais, e especificamos as solucións e as obras que será necesario acometer en cada caso, segundo o proxecto”
 • Unha vez sexa adxudicado o Proxecto de Mellora da Accesibilidade, o prazo de execución será de 6 meses, quedando rematado no presente ano 2021
 • “A través deste importante Plan de Mellora, proxectamos e planificamos un futuro sen barreiras na nosa cidade, no que adaptamos os edificios públicos e o medio urbano existentes para, en definitiva, eliminar as deficiencias de accesibilidade que aínda existan no noso Concello. Estou seguro que con este Proxecto, moi pronto Monforte de Lemos será un Concello de referencia en materia de accesibilidade” concluíu o rexedor monfortino

O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, acompañado pola 1ª Tenente de Alcalde e Concelleira de Facenda, Réxime Interior, Servizos Sociais e Discapacidade, Gloria Prada, deu a coñecer na xornada de onte a licitación do Proxecto de Mellora da Accesibilidade nos edificios e parques municipais de Monforte, que “significa a aposta decidida e continua do Concello de Monforte coas persoas con discapacidade, con dificultades de mobilidade ou de idade avanzada. Somos conscientes, dende o Equipo de Goberno, das necesidades de todos estes colectivos e das carencias históricas dende fai anos que detectamos nalgunhas das nosas instalacións e dependencias municipais, e que despois de 40 anos de democracia aínda non foran corrixidas.”

Na elaboración deste proxecto de mellora tomouse como referencia o “Plan Director de Mellora da Accesibilidade Universal de Monforte”, que foi elaborado a petición do Concello pola consultora de accesibilidade Combina Social, S.L., e que foi dado a coñecer polo Alcalde o pasado mes de novembro do ano 2020.

O proxecto recolle as melloras da accesibilidade dos principais edificios públicos de titularidade municipal de Monforte así como de diversos parques municipais da cidade do Cabe, concretando a definición das obras necesarias para corrixir as deficiencias destes edificios e parques, no que accesibilidade se refire.

O prezo de licitación para este Proxecto establécese en 295.107,51 euros, e todas aquelas empresas interesadas en presentar as súas ofertas terán de prazo dende mañá xoves 4 de marzo e ata o venres 26 de marzo, ambos inclusive, para facelo. A mesa de contratación celebrarase o mércores 7 de abril.

Unha vez sexa adxudicado o Proxecto de Mellora da Accesibilidade, o prazo de execución será de 6 meses, quedando rematado no presente ano 2021.

O Alcalde subliñou que “o noso obxectivo é mellorar a accesibilidade universal nos equipamentos que son de titularidade municipal, para contribuír a unha maior calidade de vida de todos os monfortinos e monfortinas, así como as persoas que visitan a cidade. Para elo, abordamos a supresión das barreiras e obstáculos que dificultan ou impiden o uso de edificios públicos e parque municipais, e especificamos as solucións e as obras que será necesario acometer en cada caso, segundo o proxecto”.

Deste xeito, o “Proxecto de mellora da Accesibilidade nos edificios e parques municipais do Concello de Monforte” parte dunha visión xeral da realidade e a situación actual da cidade, para dende aí, recoñecer a situación e importancia urbana de cada un dos edificios públicos e parques municipais que estruturan o núcleo urbano, e que se recollen neste proxecto.

 

Criterios para a elaboración do Proxecto de Mellora

En concreto, os criterios que se tiveron en conta á hora de elaborar este Proxecto de mellora foron os seguintes:

 • A ubicación e proximidade dos aparcadoiros reservados.
 • A situación dos espazos urbanos exteriores dos parques e os accesos ós edificios.
 • As comunicacións verticais e horizontais no interior dos equipamentos (ascensores, escaleiras, corredores).
 • Os aseos e vestiarios de uso público dos edificios.
 • A sinaléctica dos diferentes espazos de uso tanto interiores como exteriores.
 • E o mobiliario que conteñen edificios e parques.

Equipamentos e áreas de actuación obxecto de análise

En concreto, o Plan de Mellora da Accesibilidade do Concello de Monforte céntrase nos parques urbanos e edificios de titularidade municipal de uso público da cidade, recoñecendo a importancia dos mesmos, e tendo en conta as carencias en materia de accesibilidade que presentan, carencias que dende o Equipo de Goberno considerouse necesario solventar.

En concreto, abordaranse actuacións de mellora en:

Edificios municipais:

 • Casa do Concello
 • Centro do Viño
 • Praza de Abastos
 • Casa da Cultura
 • Edificio Multiusos
 • Campo de fútbol da Pinguela
 • Campo de fútbol Luis Bodegas
 • Pavillón Polideportivo da Pinguela
 • Piscina Climatizada
 • As Casitas da Compañía
 • Gardería Municipal
 • Centro Cívico

Parques:

 • Parque da Pinguela (rúa A Pinguela)
 • Parque da Compañía
 • Parque O Viveiro (rúa Doutor López Suárez)
 • Parque A Florida (rúa Benito Vicetto)

En canto ás áreas de actuación obxecto das melloras proxectadas, o proxecto recolleu especialmente os seguintes aspectos:

 • Aparcadoiros reservados: No entorno dos edificios e parques, en algúns casos, existen deficiencias no deseño das prazas reservadas para discapacitados, e noutros casos, non se dispón de prazas de aparcadoiro reservado.
 • Itinerarios e accesos: No proxecto recollemos determinadas actuacións para corrixir e mellorar a accesibilidade ós edificios e parques, como poden ser a falta de varandas en escaleiras, a excesiva pendente en ramplas, a sinalización dos extremos de escaleiras e ramplas, o paso libre en portas, mostradores que non contan con zonas de atención para cadeiras de rodas, etc.
 • Comunicacións horizontais e verticais interiores: Nalgún dos edificios referidos as escaleiras e ascensores presentan algunhas deficiencias susceptibles de mellorar, como poden ser varandas descontinuas e non ergonómicas en escaleiras, banzos con bocel e sen sinalizar, felpudos sen fixar e con resaltes sobre o pavimento e os ascensores precisan modificacións para adaptalos a normativa de accesibilidade vixente.
 • Aseos: Os aseos adaptados deben ser adaptados á normativa de accesibilidade vixente, pois só dispoñen dun único espazo de transferencia, os mecanismos de apertura e peche non son facilmente manipulables, non dispoñen de sistema de alarma, etc.
 • Sinalización: É preciso mellorar a sinalización de espazos e usos das distintas zonas dos edificios públicos así coma facilitar as súas localizacións a persoas con distintas discapacidades físicas.
 • Mobiliario: Nalgúns casos, os mostradores e mobiliario fixo non dispoñen de zonas adaptadas para a atención persoas usuarias de cadeira de rodas, algo que será subsanado a través deste Plan.
 • Finalmente, nos Parques públicos que recolle esta proposta, será precisa a substitución de papeleiras por outro modelo que poida ser detectado facilmente por persoas usuarias de bastón branco e, nas zonas de xogo nas que non existan xogos inclusivos para nenos discapacitados, procederase á súa instalación.

“En definitiva”, concluíu o Alcalde,

a través deste importante Plan de Mellora, proxectamos e planificamos un futuro sen barreiras na nosa cidade, no que adaptamos os edificios públicos e o medio urbano existentes para, en definitiva, eliminar as deficiencias de accesibilidade que aínda existan no noso Concello. Estou seguro que con este Proxecto, moi pronto Monforte de Lemos será un Concello de referencia en materia de accesibilidade.

También te podría gustar...