psoeMoción do PSdeG-PSOE no próximo pleno do Barco instando ó Goberno Central ao mantemento dos Rexistros Civís.

Adjuntamos copia que vaise presentar.