Moción do PSdeG-PSOE no próximo pleno do Barco instando ó Goberno Central ao mantemento dos Rexistros Civís

Moción do PSdeG-PSOE no próximo pleno do Barco instando ó Goberno Central ao mantemento dos Rexistros Civís. Adjuntamos copia que […]