Aprobada a expropiación forzosa para a execución da obra de mellora da estrada provincial OU-0701 Cabalar-Vilariño de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, na Pobra de Trives.

obrasAprobada a expropiación forzosa para a execución da obra de mellora da estrada provincial OU-0701 Cabalar-Vilariño de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, na Pobra de Trives.

A aprobación contou co voto favorable do Grupo Popular e a reserva de voto do Grupo Socialista e do BNG, a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar o proxecto técnico da obra de mellora da estrada provincial “OU-0701 Cabalar-Vilariño de Conso, treito O Mouro-Manzaneda, no municipio da Pobra de Trives, así como o anexo de expropiacións, no que se inclúe o plano parcelario e a relación de bens afectados.

2º.- Ter por declarada a utilidade pública das obras mencionadas, de conformidade co disposto no artigo 22.5 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

3º.- Acordar definitivamente a necesidade de ocupación dos terreos incluídos na relación de bens e dereitos afectados pola expropiación.

N.ºPARCELA EXPEDIENTE N.º PARCELA/POL.

CATASTRO

TIPO PARCELA PROPIETARIO EXPEDIENTE M2

EXPROP

1 460/27 RUSTICA Mª. JOSEFA GONZALEZ ALONSO 38,17
2 459/27 RUSTICA Mª. ANGELES E DOMINGO CASTRO NUÑEZ 113,94
3 461/27 RUSTICA ALFREDO NUÑEZ FERNANDEZ 251,25
4 469/27 RUSTICA CLOTILDE NUÑEZ GARCIA 2,53
5 270/24 RUSTICA SANTIAGO ALVAREZ NUÑEZ 185,43
6 268/24 RUSTICA CLOTILDE NUÑEZ GARCIA 202,16
7 2169/24 RUSTICA JOSE NUÑEZ FERNANDEZ 64,92
8 269/24 RUSTICA JOSE FERNANDEZ PEREZ 6,47
9 479/27 RÚSTICA AURORA RODRIGUEZ FERNANDEZ 45,75
10 480/27 RÚSTICA HROS. JOSE PEREZ ARIAS 51,04
11 481/27 RÚSTICA JOSEFA NUÑEZ PEREZ 148,21
12 483/27 RÚSTICA ISAURO ALONSO GARCIA 263,50
13 485/27 RÚSTICA CLOTILDE NUÑEZ GARCIA 65,99
14 486/27 RÚSTICA MANUEL GARCIA GOMEZ 46,94
15 487/27 RÚSTICA ISAURO GARCIA DIAZ 76,60
16 206/27 RÚSTICA MARTIN CARBALLO ALVAREZ 19,56
17 205/27 RUSTICA BONIFACIO BLANCO FERNANDEZ 15,05
18 204/27 RÚSTICA JULIA ALVAREZ ESTEVEZ 14,72
19 203/27 RÚSTICA HROS. CESAREO ALONSO PEREZ 15,72
20 867/27 RÚSTICA MARTIN CARBALLO RODRIGUEZ 27,68
21 866/27 RÚSTICA FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ 4,97
22 164/27 RÚSTICA CAMILO FERNANDEZ ALVAREZ 31,39
23 161/27 RÚSTICA JOSE GONZALEZ GONZALEZ 61,14
24 154/27 RÚSTICA JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ E OUTROS 1,40
25 163/27 RÚSTICA HROS. BENITA PRIETO BASALO 50,87
26 162/27 RUSTICA ELVIRA ALVAREZ BLANCO / ALVAREZ BLANCO BERTILA (HEREDEROS DE) 60,70
27 160/27 RUSTICA TERESA GONZALEZ GONZALEZ 45,50
28 153/27 RUSTICA JOSE GONZALEZ GONZALEZ 53,19
29 150/27 RUSTICA CARLOS ESTEVEZ DIEGUEZ 38,66
30 149/27 RUSTICA Mª. LUISA GONZALEZ GONZALEZ 35,40

4º.- Notificarlles este acordo aos interesados, de conformidade coa lexislación vixente