Presuposto Sober 2022 = gasto social e benestar comunitario

O Concello de Sober destina máis do 50% do presuposto de 2022 a gasto social e benestar comunitario O orzamento para o vindeiro ano ascende a 2.783.910 euros   O Concello de Sober destina...