Ampliada a contía das axudas periódicas para mulleres que sofren violencia de xénero

A Xunta amplía a contía das axudas periódicas para mulleres que sofren violencia de xénero As axudas tentan garantir ás mulleres vítimas da violencia de xénero unhas condicións suficientes de independencia económica respecto do...