Choiva de Leónidas en Trevinca

Será ó 19 do novembro e o Concello de A Veiga organiza unha xornada para contemplalas dende o Miradoiro Estelar o Rañadoiro     O alcalde de A Veiga, Juan Anta Rodríguez, dio a...