Laura Quintas: “pedimos un sistema sanitario máis humano, empático e comunicativo afín a todo tipo de persoas”

A coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI fai unha reflexión no Día Europeo dos Dereitos do Paciente sobre como debería ser o sistema sociosanitario ideal e adecuado ás necesidades das e dos pacientes  ...