O maltrato e o sometemento a malas condicións hixiénicas serán infracción grave

O maltrato e o sometemento a malas condicións hixiénicas serán considerados infracción grave na nova Lei de protección de animais […]