No período 2010-2014 incrementáronse en máis dun 51% os fogares galegos con internet de banda larga contratada

Un 70,3% dos fogares galegos ten contratado Internet a través de banda larga, rexistrando un incremento do 7,7% no último ano, o 2014, a Comunidade reduciu a fenda dixital neste indicador en 8,2 puntos...