O indicador de confianza dos fogares galegos acada o nivel máis alto dende 2003 polas mellores perspectivas da situación económica e do emprego

O indicador de confianza dos fogares galegos correspondente ao primeiro trimestre de 2015 acadou o seu nivel máis alto dende o ano 2003 debido ás mellores perspectivas da situación económica e da evolución do...