‘O escuro “porvir” da nosa área xeográfica’: Segunda parte

Antes de adiantar toda unha morea de eivas sen cuxa solución axeitada dificilmente poderemos avanzar e progresar nos tempos a vivir, coido que sería conveniente fixar unhas premisas, a maneira de alicerces o condicións...