Os galegos superan a media estatal e europea no uso da e-Administración

Son datos do “Diagnóstico sobre a Sociedade da Información nos fogares galegos 2015”, que publicou o Observatorio da Sociedade da […]