AEVA forma a demandantes de emprego con un curso de informática básica

Persigue axudar a integración no mercado laboral e forma parte dun programa que desenvolve para persoas desempregadas   O Centro […]