Definidas as liñas de negocio para a misión USA Ourense

Ultimadas as liñas de negocio das empresas ourensás para a misión USA Ourense Manuel Baltar entrevistouse con responsables da Fundación Advanced Leadership para coñecer os traballos que se están levando a cabo no proceso...