Benestar e o consello asesor en funcións da CRTVG convocan un concurso audiovisual para a creación dun boletín informativo para mozos de 18 a 30 anos

A Consellería de Traballo e Benestar e o Consello Asesor de RTVE-Galicia e o da CRVTG en funcións veñen de […]