‘O Concello do Barco pode facer máis polos desempregados’ según Riada Cidadá

‘O Concello do Barco pode facer máis polos desempregados’ según Riada Cidadá. Según esta formación, no Concello de O Barco hai nestes momentos 1177 parados (datos de abril de 2015). O desemprego cébase sobre todo...