Aumenta en 423 persoas o censo do padrón de Monforte ó longo de 2020