Situación do Centro do Viño e dos servizos turísticos de Monforte