Construción da nova ponte sobre o río Xares, no Bolo