A Xunta de Galicia abre unha consulta pública para identificar os núcleos e polígonos que carecen tanto de cobertura actual como de previsións de dispoñer de redes de 100 megas

  A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, (Amtega) vén de abrir un proceso de consulta pública a operadores de telecomunicacións e outros axentes interesados para actualizar a información sobre a situación de...