Suso Vilasánchez recolle propostas de mellora para a hostalería do Barco

Reunión con hostaleiros

 

O candidato do BNG reuniuse hoxe cunha parte importante dos hostaleiros e hostaleiras das zonas de lecer barquense sachegando o seu programa e acollendo as ideas de primeiraman. 

O obxectivo dos nacionalistas do Barco de dinamizar o turismo, o comercio e a hostaleríalevouhoxeao candidato a reunirse cunamplo grupo de propietarios de negocios de hostalería que tiveron a oportunidade de coñecer deprimeiraman o extenso programa do BNG, nomeadamente no eido de turismo, lecer e cultura desestacionalizada.

O líder dos nacionalistas barquensescomprometeuse a cumplir as peticións. Por tanto,unha das primeiras medidas que aplicará á súachegadaao Concello será a de eliminar as zonas de carga e descarga que existen fronteás terrazas e que teñen ocasionado varios altercados coa clientela. Ademaisdeseñará un novo horario de recollida de lixo de xeito que non interfiranas actividades de lecer, nomeadamentenas zonas con máis concentración de locaishostaleiros, nas que naactualidade se recolle o lixomoito antes do peche dos locais, coque os cheirosao día seguinte (sobre todo no verán) son motivo de queixashabituais da cidadanía.

O BNG vai revisar as licenzas de hostalería para axeitar os horarios de apertura e peche ás necesidades reais dos locais e da veciñanza, xa que as que existen actualmente están completamente obsoletas.

Ao longo da xuntanza, a melloracollida das propostas do BNG foi no momento en que SusoVilasánchez se comprometeu a deseñar un novo urbanismo que compatibilice as actividades da hostaleríacos itinerarios de paseo dos peóns e os pasos para os garaxes, que humanizará a vilafacéndoamoitomáis habitable para todos a todas.

También te podría gustar...