Ratificado o acordo de modificación dos estatutos de regulazón do funcionamento da UNED

Manuel Baltar, na Xornada sobre Transparencia

Onte, no pleno ordinario celebrado pola Deputación de Ourense, ratificouse o acordo adoptado polo Padroado do Consorcio da UNED, de data 16 de outubro de 2014, no cal modificábanse os estatutos do dito consorcio para adaptalos á Lei de racionalización e sostibilidade da administración local e á Lei de racionalización do sector público.

También te podría gustar...