Ethel Vázquez, e o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alfredo García.