O CHUO renova convenio de colaboración socio-sanitaria coa Fundación Dorzán

  • O convenio permite resolver a problemática dos pacientes que unha vez dados de alta ven limitada a súa autonomía persoal e carecen de rede social, ou condicións de habitabilidade axeitada ás súas novas necesidades
  • A Fundación Dorzán os acolle desde súa alta ata seu traslado a un centro residencial de carácter público ou ata que superen ás necesidades de internamento
  • Primeiro convenio destas características asinado en Galicia é agora unha medida adoptada en gran número de hospitais públicos

SERGASO Complexo Hospitalario Universitario de Ourense renovou hoxe seu convenio anual de colaboración de voluntariado coa Fundación Dorzán, entidade ourensá de carácter benéfico-social, mediante o que se da unha resposta inmediata ás necesidades de internamento daqueles pacientes que, cando son dados de alta, non poden retornar ao seu domicilio por problemas temporais ou permanentes de limitación de autonomía, habitabilidade da súa vivenda ou carencia de rede social ou recursos para facer fronte ou custo dunha praza nun centro sociosanitario privado.

Con este convenio, pioneiro a nivel Galicia, promovido en 2011 polo Servizo de Traballo Social do CHUO, e asinado hoxe entre a xerente de Xestión Integrada de Ourense, Eloína Núñez Masid e o presidente da Fundación Dorzán, Juan Ramón Álvarez Blanco, os pacientes do complexo contan cunha resposta inmediata, eficaz e solidaria ás necesidades puntuais de institucionalización ou de ingreso intermedio de xeito gratuito ata seu acceso a unha praza pública nunha residencia.

foto_noticiasOs requisitos para acollerse ao convenio son ser maior de 60 anos, ou de xeito excepcional menor desa idade; limitación de autonomía e necesidade de axuda dunha terceira persoa para as actividades básicas dá vida diaria; sen familia e/ou sen rede social de apoio, ou con disfuncións na mesma que lle impidan recibir os coidados necesarios; imposibilidade de acollemento noutra unidade de convivencia; sendo o ingreso nun centro a única alternativa posible ao deixar o hospital; con escasos recursos económicos, isto é, que non lle permiten facer fronte ou custe dunha praza residencial nun centro de carácter privado; e ter iniciadas as xestións e tramites oportunos para ou seu acceso a unha praza en Centro Residencial Público. 

Asemade o convenio da resposta tamén a unha necesidade propia de tódolos hospitais públicos, xa que pode evitar prolongar, por motivos alleos aos puramente médicos, a estancia no hospital, facilitando así o acceso ao sistema sanitario doutros doentes con problemas agudos de saúde que requiran hospitalización, garantindo ao mesmo tempo seu acceso a unha atención axeitada e de calidade e beneficiando a pacientes e institución sanitarias.

A Fundación Dorzán é unha institución benéfico social que ten por obxecto a axuda e asistencia ao colectivo dá terceira idade co fin de mellorar a súa calidade de vida e benestar social. Dentro dás súas áreas de actuación está de contribuír e custear a atención e estancia dás persoas maiores, que por falta ou escaseza de recursos non poden acceder as prestacións dun centro xeriátrico. 

También te podría gustar...