Suso Vilasánchez, número 2 da lista do BNG por Ourense