Hoxe entregáronse os diplomas das accións formativas enmarcadas dentro do Plan Acciones Formativas para Desempregados AFD 2014

aevaHoxe se entregaron os diplomas das accións formativas enmarcadas dentro del Plan Acciones Formativas para Desempregados AFD 2014. Ao acto asistiron o Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, D. Rogelio Martínez e o Xefe do Servizo de Emprego en Ourense, D. Antonio González Amaro.

As acciones  formativas que se impartieron, foron “Promoción turística local e información ao visitante”,  “Xestión contable e xestión administrativa para auditoría” e «Xestión integrada de recursos humanos”.

A acción formativa “Promoción turística local”  á  un certificado de profesionalidade de nivel 3, que ten carácter oficial,e que acredita  a capacitación dos alumnos para crear, xestionar, promocionar e comercializar servicios turísticos do entorno local.

No caso de “Xestión contable” y  “Xestión de recursos humanos”, tamén certificados de profesionalidade de nivel 3, impartiuse sola unha unidade de competencia, motivo polo cal,  para completar a formación, solicitouse á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo, dentro da programación planificada para este ano 2015,  a organización das unidades formativas restantes.

AFD Aeva2

Desde AEVA plantease a formación como unha ferramenta fundamental da empleabilidade,  facilitando aos desemplregados unha formación acorde aos requerimentos de competitividade das empresas, que á vez  satisfaga súas aspiracións de promoción profesional e desenrolo persoal capacitándolos para o acceso ao mercado de traballo  nas mellores condicións.

 

 

 

 

 

 

 

También te podría gustar...