aevaHoxe se entregaron os diplomas das accións formativas enmarcadas dentro del Plan Acciones Formativas para Desempregados AFD 2014. Ao acto asistiron o Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, D. Rogelio Martínez e o Xefe do Servizo de Emprego en Ourense, D. Antonio González Amaro.

As acciones  formativas que se impartieron, foron “Promoción turística local e información ao visitante”,  “Xestión contable e xestión administrativa para auditoría” e “Xestión integrada de recursos humanos”.

A acción formativa “Promoción turística local”  á  un certificado de profesionalidade de nivel 3, que ten carácter oficial,e que acredita  a capacitación dos alumnos para crear, xestionar, promocionar e comercializar servicios turísticos do entorno local.

No caso de “Xestión contable” y  “Xestión de recursos humanos”, tamén certificados de profesionalidade de nivel 3, impartiuse sola unha unidade de competencia, motivo polo cal,  para completar a formación, solicitouse á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo, dentro da programación planificada para este ano 2015,  a organización das unidades formativas restantes.

AFD Aeva2

Desde AEVA plantease a formación como unha ferramenta fundamental da empleabilidade,  facilitando aos desemplregados unha formación acorde aos requerimentos de competitividade das empresas, que á vez  satisfaga súas aspiracións de promoción profesional e desenrolo persoal capacitándolos para o acceso ao mercado de traballo  nas mellores condicións.