‘Galicia Birding’: proxecto de deseño e promoción de rutas ornitolóxicas. Serra de Enciña da Lastra, área destacada pola súa maior potencialidade

  • Turismo de Galicia presenta un completo programa de rutas ornitolóxicas que comprende un total de 148 roteiros
  • O programa ‘Galicia Birding’ foi presentado pola directora de Turismo de Galicia quen asegurou que constitúe unha oferta sen comparación no resto de comunidades autónomas do noso país
  • O proxecto comprende un total de 600 puntos destacados que achegan o turismo ornitolóxico ao conxunto de todos os turistas e tamén á poboación local
  • Toda a información destas rutas pódese consultar nunha páxina web específica así como nunha app para dispositivos móbiles con numerosas utilidades

canelo-portada

 

Turismo de Galicia presentou un completo proxecto de deseño e promoción de rutas ornitolóxicas que comprende un total de 148 roteiros e 600 puntos destacados que achegan o turismo ornitolóxico ao conxunto de todos os turistas e tamén á poboación local.

O programa ‘Galicia Birding’ foi presentado pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, quen destacou que o proxecto constitúe unha oferta sen comparación a día de hoxe no resto de comunidades autónomas do noso país. O acto contou tamén coa participación do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

Nava Castro explicou que as condicións naturais de Galicia converten a nosa comunidade nun dos mellores lugares de España para a observación ornitolóxica.

Neste senso, a responsable de Turismo da Xunta sinalou que a comunidade galega alberga multitude de espazos naturais protexidos que posibilitan o rexistro de máis de 200 especies. “Contamos cun total de 49 espazos de alto interese ornitolóxico identificados e repartidos polas catro provincias”, puntualizou. Destes espazos, doce áreas destacan pola súa maior potencialidade: Zonas húmidas da Terra Cha, Rías de Ribadeo e Foz, Ría de Ortigueira e Cariño e Estaca de Bares, A Costa da Morte, O Grove e o PN Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, A Guarda e o esteiro do Miño, Os Ancares e Montes de Cervantes, Oímbra, Monterrei e Verín, A Limia, Canón do Sil, Serra de Enciña da Lastra e Parque Natural Baixa Limia–Serra do Xurés.

Serra de Enciña da Lastra

Serra de Enciña da Lastra

 

A directora de Turismo de Galicia explicou que toda a información destas rutas pódese consultar nunha páxina web específica, dispoñible en galego, castelán e inglés, onde atópanse agrupados todos estes espazos de especial interese e os seus itinerarios correspondentes.

A web conta con información detallada de cada un dos roteiros e as aves máis características, un importante banco documental de fotografías cunhas 1.000 imaxes así como unha sección adicada aos fenómenos e espazos de interese ornitolóxico máis destacados mes a mes co fin de orientar aos observadores ao longo do ano. Así mesmo, outras seccións como consellos sobre como iniciarnos na observación de aves, un código ético para asegurar un comportamento respectuoso e sostible, ou información sobre os recursos naturais de interese a páxina.

Esta plataforma dixital compleméntase cunha app para dispositivos móbiles con toda a información dispoñible na web e con numerosas utilidades para acceder aos lugares e roteiros de máis interese ou para tomar notas das observacións realizadas, gardalas e compartilas.

Por outra parte, no marco deste proxecto Turismo de Galicia pon a disposición dos usuarios, así mesmo, un blog, un perfil de Facebook e Twitter, un servizo de alerta de observacións así como unha publicación promocional en formato mini libro dispoñible tamén en tres idiomas.

A responsable de Turismo da Xunta sinalou que está previsto, así mesmo, no marco do programa, a realización de un blog trip no mes de setembro que descubrirá diferentes espazos de Galicia a influentes e destacados observadores de aves e unha acción formativa que levarase a cabo nos meses de outubro e novembro destinada a técnicos de turismo dos diferentes concellos situados nas áreas de interese ornitolóxico.

Aposta polo turismo ornitolóxico

Este amplo programa de impulso do turismo ornitolóxico únese a outras iniciativas desenvolvidas xa por Turismo de Galicia neste eido como a asistencia á Feira Internacional de Ornitoloxía, FIO, o certame turístico máis importante do sector en España que se celebra no Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura, ou o programa De Pola en Pola que permitiu a combinación do turismo ornitolóxico con agradables estadías nasa casas de Turismo Rural da nosa comunidade.

Nava Castro afirmou que todas estas iniciativas contribúen a afianzar el posicionamiento de Galicia como destino turístico diferencial e impulsan a desestacionalización da demanda, “un dos retos prioritarios de Turismo de Galicia na actualidade”, segundo sinalou.

También te podría gustar...