Campaña de reciclaxe nos colexios

  • A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio impulsa unha campaña de reciclaxe nos colexios galegos
  • A campaña “Oportunidades Galicia. Separemos ben, reciclaremos mellor” 2016-2017 chegará este curso académico aos centros escolares da nosa comunidade co obxectivo de informar, formar e concienciar á comunidade educativa na práctica dos tres erres, difundindo as bondades da reciclaxe
  • A iniciativa conta coa colaboración de Ecoembes e Sogama, así como co apoio de distintos sistemas integrados de xestión de residuos
  • As actividades contempladas nas sesións lúdico-educativas foron deseñadas e adaptadas aos distintos grupos de idade

 

11216_la-campana-autonomica-oportunidades-galicia-separemos-ben-reciclaremos-mellor-se-desplaza-malpica-paA campaña autonómica “Oportunidades Galicia. Separemos ben, reciclaremos mellor” 2016-2017 chegará aos centros escolares de infantil, primaria e secundaria, tanto públicos como concertados e privados, co obxectivo de facer partícipes da reciclaxe a alumnos, profesores e pais, e alcanzar así os seus beneficios ambientais, económicos e sociais.

A iniciativa, promovida pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, contando coa colaboración de Ecoembes e Sogama, e co apoio de distintos sistemas integrados de xestión (Ecovidrio, Ecopilas, Ecolec, ERP, Ecotic, Ecoraee, Ecoasimelec, Ecofimática, Tragamóvil, Ambilamp e Ecolum), adéntrase nas aulas co principal obxectivo de promover as boas prácticas ambientais no principio europeo dos tres erres (Redución, Reutilización e Reciclaxe).

Así, proporcionaranse as claves para reducir a xeración de refugallos, para alongar a vida útil dos produtos a través da reutilización e para facilitar a súa transformación en novos recursos mediante a recollida selectiva, depositando cada fracción no colector correspondente, en función do modelo de separación existente no municipio.

Así, en concellos adscritos ao modelo Sogama, empregarase o colector amarelo, para latas, briks e envases de plástico; e o colector verde convencional, para a fracción resto. Mentres, naqueles municipios adscritos ás plantas de Nostián e Lousame deberanse diferenciar os residuos orgánicos e inorgánicos. Pola súa banda, no total do territorio galego empregarase o colector azul, para envases de cartón e papel; o iglú verde, para envases de vidro; o recipiente específico para pilas; e puntos concretos para a recollida de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos e Electrónicos). Así mesmo, falarase das vantaxes que reporta a compostaxe doméstica da materia orgánica nas vivendas unifamiliares que contan con horta e/ou xardín.

Xornadas lúdico-educativas

Co fin de establecer un calendario de actuacións e organizar o desenvolvemento das actividades lúdico-educativas, a Consellería de Medio Ambiente remitiu unha carta a todos os centros escolares galegos con esta oferta formativa para que indiquen se están interesados en levala a cabo e, desta forma, establecer o correspondente calendario.

En todo caso, con esta proposta búscase unha maior implicación da poboación no seu conxunto no sistema de recollida selectiva, mellorando as taxas de reciclaxe na nosa comunidade e propiciando que o medio ambiente galego, e os cidadáns en xeral, poidan beneficiarse das bondades da reciclaxe.

Monitores especializados na materia trasladaranse, durante o presente curso académico, aos colexios interesados para desenvolver xornadas educativas que, en todo caso, se adaptarán a cada un dos modelos de xestión de residuos existentes en Galicia, así como aos distintos grupos de idade: Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato, establecendo en cada caso os contidos a abordar, duración das sesións e número de alumnos a incluír en cada unha.

As accións a executar axustaranse en todos os casos a un mesmo esquema tipo, que se inicia cunha charla teórica interactiva, acompañada de material gráfico e vídeos interactivos, dando paso á realización de actividades prácticas, que tomarán a forma de talleres e xogos. Tras reservar un espazo de tempo para a resolución de dúbidas, procederase á entrega de material divulgativo e promocional, que tamén se adaptará aos distintos niveis educativos (contos para colorear, libros de pasatempo e mochilas), entregando á Dirección dos centros un USB con unidades didácticas para que o profesorado poida seguir traballando a temática nas aulas.

Finalizada a sesión, solicitarase aos docentes implicados na mesma que remitan a súa valoración cumprimentando un pequeno cuestionario no que se recollerán os seus comentarios e observacións, esenciais nun proceso de mellora continua.

También te podría gustar...