Manuel Baltar, nos XVI Encontros estatais de orientación xurídica penitenciaria

Manuel Baltar, nos XVI Encontros estatais de orientación xurídica penitenciaria

Inauguración dos XVI encontros de orientación xurídica penitenciaria. Asisten Manuel Baltar (Presidente da Deputación), Agustín Fernandez (Alcalde de Ourense), Nieves Santome (Presidente do Consello da Avogaciía Galega), Arturo González (Decano Colexio Avogados de Ourense) e Carlos Carnicer (Presidente do Consello Xeral da Avogacía Española).