As deputacións de Ourense, Castellón, Girona e Zaragona constitúen o “Foro Interprovincial de Innovación”

  • O obxectivo é manter unha canle continua de comunicación para favorecer a transferencia de experiencias e coñecemento entre persoas e institucións a prol da modernización dos servizos que prestan os gobernos locais intermedios
  • OForo de Innovación dos Gobernos Locais”, celebrado onte en Madrid, destacou á Deputación de Ourense polas súas “solucións administrativas”
  • Manuel Baltar foi convidado a presentar o seu modelo de “Provincia Intelixente”, no que se promove o traballo en rede do goberno provincial cos concellos e cidadáns da provincia
Manuel Baltar, no Foro de Innovación, en Madrid

Manuel Baltar, no Foro de Innovación, en Madrid

 

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, participou onte en Madrid no «Foro de Innovación dos Gobernos Locais», evento que destacou á Deputación de Ourense polas súas solucións administrativas no eido tecnolóxico e de traballo en rede cos concellos e cidadáns da provincia en materia de servizos sociais, infraestruturas, cultura e xestión económica.

No marco deste encontro, as deputacións de Ourense, Castellón, Girona e Zaragoza acordaron constituír o «Foro Interprovincial de Innvoación», un ente que ten como obxectivo manter unha canle continua para favorecer a transferencia de experiencias e coñecemento entre persoas e institucións a prol da modernización dos servizos que prestan os gobernos locais intermedios.

Neste sentido, Manuel Baltar asinou cos seus homólogos provinciais un documento no que se pide ampliar a colaboración a outras administracións públicas e a entidades como a FEMP, Partenalia ou a Rede Española de Cidades Intelixentes (RECI), para, entre todos, «compartir coñecemento nos temas relacionados coa innovación, a tecnoloxía e a administración electrónica», afirma Manuel Baltar.

O Foro Interprovincial de Innovación contará co Club de Innvoación e Espublico como colaboradores estratéxicos, e impulsará a adhesión doutros gobernos locais intermedios para que a transferencia de experiencias e compartición de coñecemento entre persoas e institucións «non se interrompa senón que se manteña de modo permanente ao longo de todo o ano, máis aló dos eventos que se organicen», explicou Manuel Baltar.

Máis de 50 institucións

Manuel Baltar foi convidado a intervir diante de máis de 50 institucións que debaten e poñen en común experiencias de éxito, tanto práctico como conceptual, nas áreas e servizos relacionados coa innovación, a e-administración, a tecnoloxía e o asesoramento a municipios.

O obxectivo é afondar nas áreas mencionadas debatendo sobre os retos de futuro das administracións provinciais e o seu papel de promoción e apoio da modernización dos seus servizos, transferencia tecnolóxica e marco legal.

A iniciativa de «provincia intelixente», denominación coa que Manuel Baltar definiu un traballo conxunto no ámbito da innovación tecnolóxica a prol dos 92 concellos da provincia de Ourense, suscitou interese e un importante debate entre técnicos e representantes institucionais reunidos no foro, «polo que supón de innovación e xestión supramunicipal en rede de servizos». Manuel Baltar destacou que traballamos na liña de situar a cada concello na vangarda tecnolóxica no que á xestión administrativa se refire «porque non importa o número de persoas que resida en cada municipio senón o territorio, xa que todas as veciñas e veciños de calquera lugar da nosa provincia teñen o mesmo dereito a recibir os mesmos servizos coa máxima eficacia e excelencia na prestación, e para elo o concepto de «provincia intelixente» significa desenvolver iniciativas innovadoras na administración pública aplicadas ás xestións dos concellos e dos cidadáns para facilitarlles os trámites e para achegarlles solucións innovadoras aos seus problemas e necesidades».

Manuel expuxo o seu modelo de xestión para a provincia de Ourense, nun relatorio previo á clausura do foro, xunto aos seus homólogos de Castellón, Javier Moliner, e de Girona, Per Vila. Os tres analizaron a estratexia política e os plans de actuación dos gobernos provinciais de Ourense, Castellón e Girona no ámbito da innovación na prestación de servizos aos cidadáns.

Baltar dixo que na liña de posicionamento da Deputación de Ourense, que leva a ser recoñecido seu papel innovador no ámbito da xestión «consideramos de gran relevancia para a cidadanía as iniciativas de innovación administrativa que temos implementado nos últimos anos», entre as que citou a Carta de Servizos da Deputación de Ourense, o Debate sobre o Estado da Provincia, a aprobación no me de setembro dos orzamentos do ano seguinte, o Código Ético, a Ordenanza de Transparencia, a aposta pola política, a formación dos cargos públicos locais ou a retransmisión de actos a través da web institucional, «toda unha serie de ferramentas e actuacións que nos sitúan á vangarda dos gobernos provinciais, marcando en moitos temas a pauta a seguir nas provincias do futuro».

No foro, que se celebra no Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, o presidente do goberno provincial explicou que o modelo de xestión para a provincia de Ourense baséase nos plans de estratexia operativa Ourense 92 e Plan 15-19 que o goberno provincial desenvolve no ámbito da innovación e da xestión pública. A estrataxia de posicionamento da «marca Ourense«; á promoción das singularidades da provincia; un modelo de xestión pública baseado en iniciativas innovadoras e participativas, que facilitan a relación administración-cidadán; a cooperación público-privada, e a transparencia como liña institucional básica, centraron os temas da intervención de Manuel Baltar.

Manuel Baltar, no Foro de Innovación, en Madrid

Manuel Baltar, no Foro de Innovación, en Madrid

 

También te podría gustar...