A Xunta investiu 22 millóns de euros en axudar economicamente a máis de 3.000 mulleres vítimas da violencia de xénero

image_gallery (2)A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, destacou onte no Parlamento galego que a Xunta ten investido 22.172.429 euros en axudas económicas que beneficiaron a 3.049 mulleres vítimas da violencia de xénero.

López Abella compareceu na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego para dar conta do “Informe de valoración das axudas económicas para mulleres vítimas da violencia de xénero durante os anos da súa aplicación”, entre o 2006 e o 2014.

A a titular de Igualdade da Xunta explicou que existen tres tipos de axudas económicas: as periódicas, as de pagamento único e as indemnizacións. Destas, as máis cuantiosas son as primeiras, cun orzamento de 19.522.429 e 2.675 beneficiarias. Pola súa banda, as axudas de pagamento único beneficiaron a 351 vítimas con 2.310.000 euros, mentres que os 340.000 euros restantes dirixíronse a pagar 23 indemnizacións.

Durante a súa intervención, destacou que Galicia foi pioneira no Estado na articulación de axudas periódicas, hai xa dez anos, e que ata hai pouco eramos a única Comunidade Autónoma cunhas axudas directas ás vítimas. Ademais, tamén puxo en valor que en Galicia a media deste tipo de axudas é de 600 euros ao mes, o importe máis alto de entre as comunidades cunha axuda similar, como poden ser Andalucía, Estremadura ou Cataluña.

López Abella tamén subliñou que en Galicia é máis doado solicitar e percibir este tipo de axudas, xa a acreditación como vítima de violencia de xénero non só se ciñe a ter orde de protección, sentencia xudicial ou informe do Ministerio Fiscal, como noutras comunidades; senón que aquí tamén se pode pedir co testemuño ou copia autenticada polo/a secretario/a xudicial da orde de protección ou medida cautelar ou a través de informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da administración autonómica ou local ou dos servizos de acollida.

Axudas periódicas
O obxectivo das axudas periódicas ás mulleres que sofren violencia machista é garantirlles unhas condicións suficientes de independencia económica respecto do seu agresor, que lles posibiliten dar o primeiro paso ou consolidar a ruptura dunha situación na que corren perigo.

As vítimas reciben por un período máximo de doce mensualidades unha achega que oscila entre os 300 e os 800 euros, en función dos seus ingresos, dos seus fillo/as menores a cargo ou de circunstancias de discapacidade, entre outros factores avaliables

O perfil maioritario das beneficiarias correspondese con mulleres das provincias da Coruña e Pontevedra -que representan o 75 por cento do total-, con idades comprendidas entre os 26 e os 45 anos e de nacionalidade española, nun 81 por cento dos casos. Ademais, o 63 por cento das mulleres que percibiron esta axuda tiñan fillos e fillas.

También te podría gustar...