A Xunta atendeu no ano 2014 todas as solicitudes de axudas económicas ás mulleres vítimas de violencia de xénero

xunta-de-galicia-300x135A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, fixo balance esta mañá nunha rolda de prensa das axudas e recursos postos a disposición das vítimas de violencia de xénero durante o ano pasado, destacando que no ano pasado atendéronse todas as solicitudes de axudas económicas a mulleres vítimas de violencia de xénero que cumprían os requisitos.

Susana López Abella lembrou que a nosa comunidade é pioneira na articulación das axudas económicas para mulleres vítimas de violencia de xénero, pois ata o pasado ano eramos a única comunidade autónoma do Estado cunhas axudas directas ás vítimas para posibilitarlles a súa independencia económica do agresor e rachar coa situación de violencia. Así, a secretaría xeral da Igualdade concedeu axudas económicas a 408 mulleres.

As axudas económicas están establecidas en tres modalidades, que son as axudas anuais a mulleres vítimas de violencia de xénero, mediante pagamentos mensuais, que teñen a finalidade de proporcionar apoio económico para garantir ás vítimas unhas condicións suficientes de independencia respecto do agresor para dar o primeiro paso ou consolidar a ruptura dunha situación en que corren perigo. Esta modalidade de axudas ten unha duración máxima dun ano, que as beneficiarias perciben en pagos distribuidos en 12 mensualidades, cuns importes que poden oscilar entre os 300 e 800 euros/mes. No ano pasado foron beneficiarias un total de 336 mulleres.

A outra liña de axudas económicas son as axudas de pagamento único a mulleres vítimas de violencia de xénero, destinadas a mulleres que acrediten insuficiencia de recursos e unhas especiais dificultades para obter un emprego, nas que foron beneficiarias no ano 2014, 65 mulleres.

E, na terceira liña de axudas do goberno galego foron beneficiarias 7 mulleres que recibiron indemnizacións, que están destinadas especificamente para as vítimas que, tendo dereito á percepción de indemnización, exista constatación xudicial do incumprimento do deber de satisfacela e, como consecuencia, se produza unha situación de precariedade económica.

A secretaria xeral lembrou que o ano pasado a lacra da violencia de xénero supuxo a morte de seis mulleres en Galicia e que os xulgados ditaron ordes de protección, medidas cautelares e ordes de afastamento sobre 816 mulleres, 187 menos que no ano 2013. O número de denuncias presentadas ata finais de setembro, segundo os datos actualizados do CGPJ, ascenden a 3.893, sendo a provincia de Pontevedra onde se presentaron máis denuncias, 1.680, seguida da Coruña, 1.421, Lugo, 418 e Ourense con 374 denuncias.

O servizo telefónico de atención a protección móvil para vítimas da violencia de xénero (ATENPRO), atendeu a un total de 443 as mulleres que contaron con protección móvil (Atenpro) a través de servicio telefónico que asegura atención permanente (26 mulleres menos que no ano 2013). Grazas ao sistema de seguemento de agresores por medios telemáticos das medidas de afastamento, foron controlados 24 agresores con sistemas telemáticos para asegurar o cumprimento da orde.

Grazas ao Programa de atención psicolóxica a mulleres que sufran violencia de xénero e para as e os menores, así como outras persoas dependentes que vivan ou padezan estas situacións de violencia de xénero, foron atendidas 252 mulleres, 93 menores e 10 persoas dependentes. Este programa xestiónase a través dun Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral da Igualdade e o Colexio Oficial de Psicoloxía, polo que se conta cunha rede de profesionais que levan a cabo a súa intervención en toda a Comunidade Autónoma de Galicia. E mediante o Programa Abramos o círculo, de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no ámbito da parella atenderonse a 93 homes, 14 máis que no ano 2013.

También te podría gustar...