A ‘moda’ de roubar castañas no Bierzo exténdese a valdeorras

CastañasSe fai xa máis de dúas semáns que comezaron os robos de castaás na comarca veniña de o Bierzo, semella que estos viron cara Valdeorras.

É que o recrucedemento das medidas de vixilancia no Bierzo, xunto a detención de dous homes acusados dun delito de robo e apropiación indebida ó ter o maleteiro do seu vehículo cheo de castañas roubadas, fixo que os delitos contra a propiedade haxan diminuido nesta comarca e agora asemella que se aproximan Valdeorras.

O incremento de roubos de castañas na nosa comarca ha ido crecendo a medida que se fortalecían as medidas de control en zoas limítrofes.
‘É algo habitual que rouben, pero non en tanta cantidade como este ano’, indican algúns veciños da zoa.
Isto motivou que os productores da comercan decidiran agruparse para manter vixilancia nos soutos e evitar máis roubos

También te podría gustar...