Manuel Baltar cos presidentes dos catro consellos reguladores de Ourense