Manuel Baltar, na presentación da Xornada sobre Transparencia