A Oficina de Turismo de Quiroga conta coa credencial do peregrino

Coa entrada do mes de setembro a Oficina de Turismo de Quiroga conta coa Credencial oficial do peregrino. Trátase da tarxeta precisa para que todos os peregrinos leven os selos dos lugares polos que...