Observación astronomica en Valdín ( Trevinca A Veiga )