«Extraordinario labor de colaboración que existe entre a cidadanía de toda a comarca de Valdeorras e as Forzas e Corpos de Seguridade” R. Castro na Xunta Local de Seguridade de A Rúa

A Xunta Local de Seguridade de A Rúa constata un descenso na totalidade das infraccións penais Analizáronse os datos relativos á delincuencia na comarca durante o ano de 2015, e que manteñen unha tendencia...