Máis de 4.200 persoas inscribíronse na bolsa de emprego temporal da Xunta de Galicia

A Consellería de Facenda fai pública a lista provisional de novos admitidos Do total de novas solicitudes, 2.158 son para a contratación de persoal laboral temporal e outras 2.071 para o nomeamento de funcionarios...