O volume de negocio das empresas TIC galegas superou os 2.396 millóns de euros no ano 2014, un 4,6% máis que no 2013

A Amtega publicou onte a “Enquisa ás empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia. Edición 2015”, elaborada polo Osimga. O sector TIC galego acadou a cifra de 2.242, o que supón un...